Husherren

Välkommen till Svampen!


För mer information om lägenheternas planlösningar, hyror, standard och om service i området Mejeriet som byggs vid Svampen, se pdf-filerna nedan. Etapp 2 är färdigställd 1 oktober 2018. Inflytt i den tredje och sista byggetappen med lägenheter utmed Längbrogatan och Dalbygatan startar 1 november 2018, och beräknas vara helt färdigställd 1 februari 2020. När allt är klart blir det totalt 530 lägenheter.