Nybyggnation av lokaler till Euromaster är i full gång. Grunden är gjord och nu är även stommen monterad. Euromaster har hyrt sedan 1994 hos Husherren och kommer lagom till julen att flytta in i nya ändamålsenlgia lokaler.