34 st lägenheter har tillkommit till beståndet. Det är lägenheter som ligger vid öster med adresserna Nygatan 72-74 samt Rådmansgatan 16-18.