Husherren har förvärvat 174 st lägenheter som är belägna i östra delarna av Örebro på Tingslagsgatan.