Byggnadsår: 1929

Antal lägenheter: 11

Hus på öster, nära Stadsparken