Byggnadsår: 2020

Antal lägenheter: 12/530

En del av Mejeriet vid Svampen. Byggnadspris 2020.