Byggnadsår: 1911

Antal lägenheter: 8

Hus med äldre charm på öster