Byggnadsår: 1920, 1929

Antal lägenheter: 26

Hörnhus på öster