Byggnadsår: 2021-2023

Antal lägenheter: 184

Öppet läge på västra Ladugårdsängen