Byggnadsår: 1930

Ombyggnadsår: 1985

Antal lägenheter: 7