Byggnadsår: 2011

Antal lägenheter: 100

Modern standard i Almby/Österplan