Project Description

Byggnadsår: 1989

Ombyggnadsår:

Antal lägenheter: 46

Centralt, vid Hamnplan